home uw partner foto's inkoop links contact openingstijden richtlijnen VROM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen van het VROM voor het inleveren van metalen.

 

Sinds enige tijd is het voor ons, Metaalhandel Huiskes, verplicht om inkomende goederenstromen te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Het gaat hierbij om afvalstoffen, in ons geval Ferro afvallen (oud ijzer en schroot), Non-Ferro afvallen (oude metalen) die van bedrijven of tussenpersonen afkomstig zijn. Voor het gevaarlijk afval is

deze verplichting niet nieuw, deze stoffen moeten al jaren gemeld worden.

 

Wat zijn wij verplicht om te melden:

 

Afvalstoffen afkomstig van bedrijven of tussenpersonen in een hoeveelheid die groter is dan

50 kilogram. Gevaarlijke afvalstoffen moeten altijd gemeld worden, hoeveelheid is in deze niet van belang.

 

Afvalstoffen afkomstig van particulieren die rechtstreeks bij ons aanleveren (dus zonder tussenpersoon) hoeven niet gemeld te worden.

 

Afvalstroomnummer!

 

Om de te melden afvalstoffen te kunnen melden dient er een afvalstroomnummer aangemaakt te worden.

 

Welke gegevens worden aan het afvalstroomnummer gekoppeld?

1. De afzender van de afvalstoffen. (is de opdrachtgever)

2. De ontdoener van de afvalstoffen. (is de bezitter)

3. Waar komen de afvalstoffen vandaan? (is de locatie van herkomst)

4. Wie is de ontvanger van de afvalstoffen?

5. De bestemming van de afvalstoffen.

6. Het soort afvalstof.

7. Verwerkingsmethode. (wat wordt er met de afvalstoffen gedaan; hoe worden ze

    behandeld.

 

In de meeste gevallen zal 1 t/m 3 gelijk zijn en als dit niet het geval is dan zou het kunnen zijn dat U een handelaar of een bemiddelaar bent. Vaak is 4 en 5 ook gelijk aan elkaar.

 

Zijn er nog speciale regels voor leveranciers van afvalstoffen?

 

Bij het bedrijfsmatig leveren van afvalstoffen aan ons bedrijf dient er bij het transport van

deze afvalstoffen met een gewicht groter dan 500 kg een begeleidend document aanwezig

te zijn; de zogenaamde begeleidingsbrief. Bij het aanleveren van gevaarlijke stoffen moet

er zelfs al een begeleidingsbrief aanwezig zijn bij hoeveelheden van boven de 50 kg.

 

Bij het niet aanwezig zijn van deze brief loopt U het risico op een boete bij een eventuele controle. Tevens mogen wij de afvalstoffen zonder dit document niet in ontvangst nemen.

 

Hopende U hiermee voldoende ge´nformeerd te hebben. Mochten er onverhoopt toch nog onduidelijkheden zijn dan kunt U altijd contact met ons opnemen.

 

Bepaal hier of U een afvalstroomnummer nodig hebt.

Klik op onderstaande afbeelding voor vergroting.